České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
»Živnostenský řád« díl III, zpracovali JUDr. B. Štědrý, vrch. mag. rada a JUDr. R. Buchtela, náměstek sekretáře a referenta pro věci, kartelové u Praž. obchodní a živu. komory, kteří vydali již prvé dva díly ve sbírce »Komentované zákony řep. čsl.«, vydávané »Československým Kompasem na Smíchově«.
Tento třetí díl obsahuje kartelový zákon a všechna nařízení k němu vydaná. Protože běží o nový zákon, jenž doposud neměl obdoby v našem právním systému, je zákonu samému předeslán obsáhlý soustavný úvod, který je vlastně podrobným komentářem k zákonu, pro praxi naprosto nezbytným. K tomuto vydání je připojeno vládní nařízení protilichevní, vydané na podklade kartelového zákona, jenž se dotýká nejen kartelů, ale má velký význam pro každého podnikatele vůbec. Kartelový zákon se odvolává na vlád. nař. č. 8. z r. 1928 o správním řízení. Proto je toto nařízení v 111. díle otištěno a bohatě komentováno, jednak úředními výnosy a jednak nálezy nejv. sp soudu. Nařízení toto je nutným doplňkem, který je jím na mnoha místech změněn. Kromě toho tento 111. díl obsahuje ještě prováděcí výnosy k zákonu automobilovému, obsahující velmi detailní úřední instrukce. Vzhledem k tomu, že účinky automobilového zákona teprve nyní se projeví v praxi, jsme přesvědčeni; že porady tohoto komentovaného vydání budou všichni zájemci velmi často vyhledávati. Jsou zde též otištěny mnohé nové doplňky Živn. řádu a Živu. zákona, proto vlastníci obou prvých dílů uvítají rádi tuto zprávu. Cena knihy v osvědčené celoplátěné vazbě o 384 stranách Kč 40,—.
Citace:
Živnostenský řád díl III.. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 1, s. 20-20.