České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:

PAPÍR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14


dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. — Papíry kancelářské, konceptní, dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetílka, nitě к šití aktů atd. — Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. — Kolekce vzorů zdarma obratem.
Depositni knihy na skladě.
TELEFON 23815. TELEFON 23815.
Zodpovědný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze XII., Londýnská ul. 9. — , Tiskem E. Leschingra v Praze II., Lípová 13* Užívání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/IV.
Podací úřad 25.
Citace:
Inzerce v č. 7. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 7, s. 68-68.