České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Smlouvy proti dobrým mravům. Napsal Dr. Vladimír Kubeš. (Sbírka spisů právnických a národohospodářských sv. 68.) Vydalo nakladatelství ORBIS (Praha XII.) Kč 50 — brož. Problém smluv proti dobrým mravům nebyl téměř monograficky řešen ani v cizích literaturách a také ne v literatuře naší. Tato otázka jak s hlediska teorie tak i prakse právní neobyčejně Ožehavá dochází teprve nyní v Kubešově práci svého řešení. Kniha má kromě úvodu dvě části obecnou a zvláštní. V části obecné vyvrací autor obvyklá řešení smluv proti dobrým mravům: smlouvy takové řešívají jedni tak, že poukazují na morálku, druzí odvolávají se na mrav a třetí na správné právo. Problém smluv proti dobrým mravům nelze těmito odkazy řešiti. Povšechně zkoumati tuto otázku znamená zařaditi ji v problém právního řádu vůbec. Vyšed z učení čisté nauky právní, nepřebírá autor však její pravidla nekriticky, nýbrž je kriticky zhodnocuje. Těžisko zvláštní části spočívá ve výkladech zákonných ustanovení o neplatnosti smluv proti dobrým mravům. Autor tu ponejprve nastínil dějiny právní úpravy smluv proti dobrým mravům od doby nejstarší počínaje právem římským až do doby nejnovější. Potom následuje rozbor pojmů »dobré mravy«. Tot střed celé knihy. S úžasnou důkladností je tu zpracována ideologie veškeré dosavadní literatury i judikatury o dobrých mravech. Opravdu zpracována, neboť nejde tu o pouhý konglomerát, nýbrž o přehledný systém názorů kriticky zhodnocených. Tuto knížku právní kruhy jistě se zájmem uvítají. Její bohatý a důkladný obsah vyčerpává problém po všech stránkách a dokonale.
Citace:
Smlouvy proti dobrým mravům. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 28-28.