České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda frýdlantský. Historický román. Napsal Dr. Em. Zítek. Ilustroval Jos. Kočí. Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze. Díl I. v barvotiskové obálce za Kč 20.—, skv. váz. Kč 30.—. Historický román mívá zpravidla mnohem větší úspěch na knižním trhu než kterýkoli román jiný. Není divu, neboť dává ožívati lidem a dějům, které také dovedly ve své době okouzliti a upoutati. Jinak by se nedochovaly. Tím větší zájem vyvolává právě vydávaný román Dr. Zítka o Valdštejnovi. Geniální vojevůdce, přítel a snad i soupeř a nápadník císařské koruny je tu hrdinou rozsáhlého románového cyklu, jehož první díl dostává se právě do rukou našeho čtenářstva. Pohnutá doba plná bouřlivých dějů a nečekaných překvapení, intriky a pikle diplomatů, rozkošné episody ze života mocných tohoto světa i drobných lidiček a hlavně ovšem ostrý profil života, tužeb, lásky i bolesti hlavního hrdiny, zaujmou každého čtenáře, neboť život Valdštejnův je těsně spjat s mnoha stránkami naší české historie z doby největšího úpadku — ponížení způsobeného nešťastnou porážkou na Bílé Hoře. Dlužno podotknouti, že kniha jest vyzdobena četnými obrázky akad. malíře Jos. Kočího, které velmi zdařile podmalovávají a dokreslují spisovatelovy řádky.
Citace:
Albrecht Václav z Valdštejna, vévoda frýdlantský. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 75-76.