České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
V obvodu notářské komory v Čes. Budějovicích zemřel dne 21. prosince 1933 pan notář Dr. Ladislav Procházka v Jindřichově Hradci a kandidát notářství Dr. Bohuslav Štefek v Třeboni.
Budiž jim zachována vřelá vzpomínka.
Citace:
V obvodu notářské komory. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 1, s. 19-19.