České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Z kruhů notářských. Přísedícími disciplinárního senátu Nejvyššího soudu pro obvod notářské komory v Praze pro rok 1935 zvoleni byli ve schůzi notářské komory dne 24. listopadu 1934 pp. notáři: JUDr. Jaroslav Ponec v Praze-Žižkovč, Ladislav Brábek v Kamenici nad Lipou a Jan Krajíček v Berouně, pro obvod notářské komory v Českých Budějovicích zvolen pan Emanuel Touš, notář a president notářské komory v Českých Budějovicích.
Citace:
Z kruhů notářských. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, s. 90-90.