České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors:
Sociální pojištění. V rámci edice sborníku Právo československé vyšel právě jako samostatný svazek zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, se zevrubným komentářem známého odborníka dra Jindřicha Tučného, přednosty oddělení pro pojišťovací soudnictví v Ústřední sociální pojišťovně v Praze. Každé novelisované ustanovení zákona je zde podrobně vysvětleno. Kniha je opatřena veškerou podstatnou judikaturou obou nejvyšších soudů včetně judikatury vídeňského správního soudního dvora, judikaturou vrchního pojišťovacího soudu, přehlednými rejstříky a seznamem literatury. Je to práce, která úplně vyčerpává tento obor a která bude jistě směrodatnou pro praxi sociálního pojištění. Vydal Čin, Praha. 38 Kč, vázaná 45 Kč.
Citace:
Sociální pojištění. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 75-75.