Warning: The application is currently in its beta version.
392 s., 23 (1914). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské
Authors: Miřička

Vypsání ceny.


Z »jubilejního fondu císaře Františka Josefa I. pro posluchače c. k. české university Karlo-Ferdinandovy« vypisuje se cena 300 K, slovy tři sta korun, za nejlepší práci vědeckou z oboru národního hospodářství na thema:
»Ochranná cla zemědělská«.
O cenu tuto mohou se dle článku VI. nadační listiny ucházeti nejen řádní posluchači práv, nýbrž i ti, kdož studia svá jako řádní posluchači již dokončili a ke zkouškám státním neb rigorosum se připravují, což však platí pouze do tří let po ukončených studiích.
Kdož o cenu chce se ucházeti, zadejž práci svoji nejpozději do 1. října 1914 o 12. hod. polední na děkanství české fakulty právnické.
Práce označena budiž heslem a připojeno budiž jméno autorovo v uzavřené obálce, opatřené týmž heslem.
Cena bude udělena dne 2. prosince 1914.
Děkanství c. k. české fakulty právnické v Praze.
Miřička,
t. č. děkan.