Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně, 16 (1907). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 300 s.
Authors: Lepař, Mojmír
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
LEPAŘ, Mojmír. O fotografickém srovnání písma. Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1907, svazek/ročník 16, číslo/sešit 2, s. 75-89.