Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně, 19 (1910). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 400 s.
Authors: Boubela, Josef
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
BOUBELA, Josef. Jest třeba opravného prostředku, aby porušení předpisu § 50 odst. 2 j. n. se stalo bezúčinným?. Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1910, svazek/ročník 19, číslo/sešit 5, s. 233-243.