Warning: The application is currently in its beta version.
Naše právo a stát. Sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků „Všehrd“ . Praha: Nákladem Spolku československých právníků „Všehrd“ , 1928, 263 s.
Authors: Maršan, Robert
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.