Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně, 14 (1905). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 300 s.
Authors:
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 45; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
Proti zákonné domněnce, stanovené §. 163. ob. z. obč. přípustno jest dokazování opaku.. Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1905, svazek/ročník 14, s. 282-284.