Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně, 14 (1905). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 300 s.
Authors:
— 228 —

Neúplnost návrhu odvolacího?


Proti rozsudku prvé stolice, kterým bylo žádosti žalobní vyhověno, podal žalovaný odvolání s návrhem, by rozsudek v odpor vzatý byl změněn a náhrada útrat přisouzena. Soud odvolací zamítl toto odvolání z důvodu, že prý návrh odvolací neobsahuje, jaká změna rozsudku u věci samé se žádá. Dle § 467., č. 3. c. s. ř. má prý spis odvolací uvésti určitý obsah změněného rozsudku a nestačí, lze-li změnu dovozovati z důvodů odvolacích (§. 471., č. 3. c. s. ř.).
Toto usnesení bylo nejvyšším soudem zrušeno a nařízeno, by se odvolání vyřídilo, nehledě k uvedenému důvodu zamítnutí.
Důvody:
Názoru odvolací stolice nelze přisvědčiti. Jestiť účelem ustanovení § 467., č. 3. c. s. ř. ohledně odvolacího návrhu, by bylo — 229 —
jistým, čeho se odvolání domáhá. Žádá-li se změna rozsudku a není závažných pochybností o tom, jaká změna se míní, netřeba se pozastavoval nad tím, že změna není výslovně uvedena. V daném případě popírá žalovaný správnost podkladu žalobního návrhu a tedy i rozsudku v odpor vzatého, pročež jest jisto, že se domáhá změny rozsudku zamítnutím žaloby.
(Rozh. nejv. soudu ze dne 2. května 1905, č. 7014.)
Dr. B.
Citace:
Neúplnost návrhu odvolacího?. Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1905, svazek/ročník 14, s. 244-245.