Sborník věd právních a státních, 2 (1902). Praha: Bursík & Kohout, 576 s.
Authors: Henner
Církevní právo.
Concilium Tridenthium. Upozorňujeme na veliký vědecký podnik německé společnosti Goerresovy, která uvázala se v nové vydání všech akt sboru Tridentského se týkajících (diariorum, actorum, epistolarum nova collectio). Roku 1901 vyšel ve Freiburgu u Herdera péčí Šebastiana Merkle-ho první velký svazek (lex. o str. CXXIX. a 931) pod názvem: Concilii Tridentini diariorum pars prima, obsahující vedle předmluvy a listu papeže Lva XIII. vydání schvalujícího cenná Prolegomena jednající hlavně 1. de monumentis c. T. ac maxime de diarus; 2. de Herculis Severoli vita et commentaro; 3. de Angelo Massarello concilii secretario et diariorum actorumque scriptore. Otištěny pak Herculis Severoli de concilio Tridentino comraentarius a I., II., III. diarium Angeli Massarelli de concilio Tridentino a téhož diarium IV. de concilio Bononiensi, Podobný index a doplňky ukončují svazek první. Pokračováno má býti co nejrychleji.
Henner.
Citace:
HENNER, Kamil. Concilium Tridentium.. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1902, svazek/ročník 2, s. 161-161.