Sborník věd právních a státních, 2 (1902). Praha: Bursík & Kohout, 576 s.
Authors: Henner
Dra Simona Aichnera, knížete biskupa Brixenského, známé Compendium iuris ecclesiatici vyšlo r. 1900 v devátém doplněném vydání péčí jeho generálního vikáře Dra Theodora Friedleho. — Ústavnímu právu církevnímu dostalo se nového spracování dvěma spisy v Římě vyšlými; jsou to Institutiones iuris ecclesiastici publici, quas iuxta methodum Card. Tarquini tradebat in schola institutionum canonicarum P. Marianus De Luca S. J. nunc textus decretalium professor in universitate gregoriana (Vol. I., 1901) a Juris publici ecclesiastici elementa auctore F. Solieri, apud s. Apollinarem et in institute s. Congr. de propaganda fide iuris ecclesiastici professore (1900). — Dr. J. B. Sägmüller, professor theologie na universitě Tubinské, vydal Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts; I. díl (Freiburg in Breisgau, 1900, str. 144) obsahuje úvod, nauku o církvi a o církevní politice, pak prameny církevního práva.
Henner.
Citace:
HENNER, Kamil. Dr. Simon Aichner. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1902, svazek/ročník 2, s. 162-162.