Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 76 (1937). Praha: Právnická jednota v Praze, 636 s.
Authors: Kronberger
Extradiční styk ČSR. s cizinou v r. 1936 je v oboru ministerstva spravedlnosti statistiky vykázán číslicí 354. V ní je zahrnut vlastní extradiční styk počtem 197 osob (162 v roce 1935), průvozní styk počtem 27 osob (33) a tak zvané převzetí trestního stíhání 130 osob, jež vlastní stát domovský nevydává (97 v roce 1935). V roce 1936 vešla naše republika ve styk s 20 státy, z nichž jeden byl zámořský (Kanada). Vyžádání z ciziny do ČSR. (§ 421, odst. 3. tr. ř., § 475 tr. por.) bylo 62. Do tohoto počtu nejsou včítána vyžádání z Rakouska, neboť vyžadovací styk s tímto státem je dosud přímý, mezisoudní, bez zprostředkování ministerstva spravedlnosti. Tento postup bude v dohledné době odstraněn, neboť podle připravené a již podepsané extradiční smlouvy s Rakouskem bude zaveden pořad meziministerský. Vydání z ČSR. do ciziny podle § 59 tr. ř. a § 476 tr. por. bylo 135. Průvozů naší republikou do ciziny bylo 15; průvozů třetími státy do ČSR. pak 12. Na žádost cizích států převzali jsme trestní stíhání svých 29 státních příslušníků pro trestné činy spáchané v cizině (§ 36 tr. z. z r. 1852, § 8 slov. tr. z.). Naopak jsme sami požádali o stíhání 101 osob provinivších se v ČSR., které po činu utekly do svého domovského státu (§ 471 tr. роr.).
Jako vždy i rok 1936 zaznamenal nejčilejší styk s našimi pěti sousedními státy, neboť z celkového počtu 354 připadlo na ně 305 osob, arci bez vyžádání z Rakouska. Styk extradiční činil tu 158, průvoz 25 a převzetí trestního stíhání 122, a to jak po stránce aktivní, tak i pasivní. Také pořadí států jest už konstantní. Nejživější styk máme s Německem, nejmenší s Rumunskem, jak patrno z tohoto statistického přehledu:
a) Německo 131 osob; z toho vyžádání jen 34,
kdežto vydání do Německa 59,
průvozů Německem 10,
převzetí trest, stíhání z Německa 5
a Německem 23 osob.
b) Maďarsko 62 osob; z toho vyžádání 5,
vydání do Maďarska 17,
průvozů Maďarskem 1 a
do Maďarska 1,
převzetí stíhání z Maďarska 20 a
Maďarskem 18 osob.
c) Rakousko 25 osob; z toho vydání do Rakouska 21,
průvozů Rakouskem 2,
převzetí stíhání Rakouskem 2; počet vyžádání ohybí, podle odhadu činí asi 25 osob.
d) Polsko 46 osob; z toho vyžádání 3,
vydání do Polska 13,
průvozů do Polska 6,
převzetí stíhání Polskem 24 osob.
e) Rumunsko 41 osob; z toho vyžádání 1,
vydání do Rumunska 5
průvozů do Rumunska 5,
převzetí stíhání z Rumunska 1 a
Rumunskem 29 osob.
Poměr vyžádání z ciziny k vydáním do ciziny vůbec činil 62 : 135 a ve styku se sousedními státy 43 : 115. I když připočteme odhadem 25 vyžádání z Rakouska, přece stále značně převyšuje číslice vydání z ČSR. nad vyžádáními z ciziny do ČSR., čili naše republika je státem asylním. Kronberger.
Citace:
KRONBERGER, František. Extradiční styk ČSR. s cizinou v r. 1936. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1937, svazek/ročník 76, číslo/sešit 4, s. 271-272.