Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 71 (1932). Praha: Právnická jednota v Praze, 704 s.
Authors: Koutník, Jaroslav
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KOUTNÍK, Jaroslav. Význam a obsah inventáře pozustalostního. Povinnost soudu vyšetřiti z úřední moci, které majetkové předměty mají býti do soupisu zařazeny.. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1932, svazek/ročník 71, číslo/sešit 16, s. 525-528.