České právo. Časopis Spolku notářů československých, 13 (1931). Praha: Spolek notářů československých, 82 s.
Authors: Svoboda, Václav
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
SVOBODA, Václav. K otázce pojmu svatebních smluv. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1931, svazek/ročník 13, číslo/sešit 1, s. 10-11.