České právo. Časopis Spolku notářů československých, 18 (1936). Praha: Spolek notářů československých, 98 s.
Authors: Možuta, Josef
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
MOŽUTA, Josef. O výměnku se zvláštním zřetelem na osnovu nového občanského zákona. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1936, svazek/ročník 18, číslo/sešit 1, s. 10-15, 21-25, 29-32, 37-38, 47-50, 55-58.