Sedláček, Jaromír: Reforma manželského práva. Praha: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1938, 83 s. (Sbírka pojednání z československého práva, sv. 18).
Authors: Sedláček, Jaromír

Předmluva.


Předkládám čtenářstvu nástin myšlenek hledících k reformě manželského práva. Jde o počin dosti odvážný, poněvadž dnešní doba velmi zásadně vyhrocuje jednotlivé problémy životni a mezi nimi také problém manželský. Manželství v každém prostředí objevuje se jiným způsobem a tu je otázka, které prostředí chceme vzíti za sociální prototyp, podle něhož má se celá společnost říditi. Ke svým úvahám připojil jsem k vůli jasnosti také paragrafovanou osnovu zákona, třebas vím, že nejde o definitivní stylisaci. Není možno takovouto osnovou vyhověti na všechny strany, ale prosím, aby čtenář nepochyboval o tom, že celá tato úvaha nesena byla myšlenkou stabilisace rodiny jakožto základu celé společnosti. Vím, že se na mnohých stranách setkám s nesouhlasem, ale prosil bych jen o jediné, aby ti, kdož nesouhlasí, přistupovali k problému se stejnou vážnosti jako jsem učinil i já.
V Brně, v dubnu 1938.
Dr. Jaromír Sedláček,
univ. profesor.

Citace:
SEDLÁČEK, Jaromír. Předmluva. Reforma manželského práva. Praha: Nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1938, s. 11-11.