České právo. Časopis Spolku notářů československých, 14 (1932). Praha: Spolek notářů československých, 76 s.
Authors: Hanna, Otakar
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
HANNA, Otakar. Několik úvah a poznámek ke článku „Čtvrtina podle § 1253 obč. zák.".. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1932, svazek/ročník 14, číslo/sešit 9, s. 68-71.