Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 74 (1935). Praha: Právnická jednota v Praze, 706 s.
Authors: Vážný, Jan
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 53; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
VÁŽNÝ, Jan. Mezinárodní kongres římský. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1935, svazek/ročník 74, číslo/sešit 1, s. 91-92.