Všehrd. List československých právníků, 14 (1933). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 368 s.
Authors: Vážný, Jan
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 43; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
VÁŽNÝ, Jan. Za P. Bonfantem.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1933, svazek/ročník 14, číslo/sešit 3, s. 92-92.