Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 77 (1938). Praha: Právnická jednota v Praze, 596 s.
Authors: Jurášek, Stanislav
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
JURÁŠEK, Stanislav. Mohou hypotekární věřitelé domáhati se pořadem práva nepřípustnosti berní exekuce mobilární vedené samostatně na příslušenství nemovitosti?. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1938, svazek/ročník 77, číslo/sešit 10, s. 653-664.