Všehrd. List československých právníků, 8 (1927). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 288 s.
Authors: Gerlich, K.
Italsko-švýcarská úmluva o pojištění proti nezaměstnanosti. Článkem 3. konvence pojednávající o nezaměstnanosti, přijaté Mezinár. konferencí práce 29. října 1919 ve Washingtoně, bylo doporučeno státům, které budou ratifikovati tuto konvenci a mají zavedeno pojištění proti nezaměstnanosti, aby uzavíraly mezi sebou vzájemné úmluvy o poskytování výhod svým příslušníkům v tomto oboru. V intencích těchto zásad byla dne 9. února 1927 v Římě podepsána úmluva mezi Itálií a Švýcarskem, jež stanoví, že příslušníci jednoho z obou států, pracující na území druhého, budou požívati stejného odškodného z pojištění proti nezaměstnanosti a za těchže podmínek jako vlastní příslušníci dotyčného státu. Ve svém sdělení Mezinárodnímu úřadu práce prohlásil zástupce italské vlády, že tato úmluva, která směřuje k rozšíření mezinár. ochrany dělnictva, je viditelným důkazem úspěchů úsilí úřadu v tomto oboru.
Gerlich.
Citace:
GERLICH, Karel. Italsko-švýcarská úmluva o pojištění proti nezaměstnanosti.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1927, svazek/ročník 8, číslo/sešit 8, s. 249-249.