Warning: The application is currently in its beta version.
České právo. Časopis Spolku notářů československých, 18 (1936). Praha: Spolek notářů československých, 98 s.
Authors: Možuta, Josef
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
MOŽUTA, Josef. Další nucená úprava pachtovného při zemědělských pachtech. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1936, svazek/ročník 18, číslo/sešit 7, s. 75-75.