Warning: The application is currently in its beta version.
České právo. Časopis Spolku notářů československých, 16 (1934). Praha: Spolek notářů československých, 84 s.
Authors: Možuta, Josef
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
MOŽUTA, Josef. Pachtovní smlouvy a obilní monopol. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1934, svazek/ročník 16, číslo/sešit 8, s. 72-73.