Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 70 (1931). Praha: Právnická jednota v Praze, 712 s.
Authors: Dnistrjanskyj, Stanislav
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 56; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
DNISTRJANSKYJ, Stanislav. Podstata hospodářského práva. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1931, svazek/ročník 70, číslo/sešit 22, s. 697-714.