Warning: The application is currently in its beta version.
Sborník věd právních a státních, 9 (1909). Praha: Bursík & Kohout, 466 s.
Authors: Synek, Emil
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
SYNEK, Emil. O nedokonaném svádění k trestním činům. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1909, svazek/ročník 9, s. 115-129.