Warning: The application is currently in its beta version.
Všehrd. List československých právníků, 14 (1933). Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 368 s.
Authors: Plecitý, Alexander
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
PLECITÝ, Alexander. Nový režim ve státní železniční správě.. Všehrd. List československých právníků. Praha: Spolek českých právníků „Všehrd“; Český akademický spolek „Právník“, 1933, svazek/ročník 14, číslo/sešit 1, s. 21-24.