České právo. Časopis Spolku notářů československých, (). Praha: Spolek notářů československých
Authors: Král, Rudolf
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KRÁL, Rudolf. Za nesmrtelným životním dílem Mistra Aloise Jiráska. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, číslo/sešit 3, s. 117-118.