Warning: The application is currently in its beta version.
Kalousek, Josef: O staročeském právě dědickém a královském právě odúmrtném na statcích svobodných v Čechách a na Moravě. Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894, 62 s. (Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 3 (1894), třída I., č. 1).
Authors: Kalousek, Josef
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.