Warning: The application is currently in its beta version.
České právo. Časopis Spolku notářů československých, 9 (1927). Praha: Spolek notářů československých, 90 s.
Authors: Kovář, František
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KOVÁŘ, František. Žádoucí výluky a doplňky ve vládním návrhu min. spravedlnosti v novém notářském řádu.. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1927, svazek/ročník 9, s. 25-27, 43-45, 57-60.