Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 62 (1923). : Právnická jednota v Praze, 488 s.
Authors: Lukáš, X.
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 210; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
LUKÁŠ, Josef. Bureau International du Travail. Série législative.. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Právnická jednota v Praze, 1923, svazek/ročník 62, číslo/sešit 3, s. 132-133.