Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče, 5 (1924). Praha: Ministerstvo sociální péče, 620 s.
Authors: Štern, Evžen
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 3; columnNumber: 60; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
ŠTERN, Evžen. Osmihodinová pracovní doba a mezinárodní situace.. Sociální revue. Věstník Ministerstva sociální péče. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1924, svazek/ročník 5, s. 74-82.