Warning: The application is currently in its beta version.
Právní prakse, měsíčník československých právníků , 1 (1936-37). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 320 s.
Authors: Kizlink, Karel
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
KIZLINK, Karel. Veřejná společnost obchodní v judikatuře nejvyššího soudu. Právní prakse, měsíčník československých právníků . Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 1936-37, svazek/ročník 1, s. 251-254.