Sborník věd právních a státních, 1 (1901). Praha: Bursík & Kohout, 477 s.
Authors: Bráf, Albín
Dr. František Fiedler, Poučení o zemědělských skladištích obilních. (V Praze 1900, str. 80. — Připojeny plány obilních skladišť.)
Český odbor zemědělské rady a také jeho poradní sbor družstevní ukazuje ve své činnosti dnes všude stopy působnosti Fiedlerovy. Přítomná knížka má sice především za účel praktický návod pro družstva skladiště zřizující, pro něž na konci přidány jsou vzorné stanovy a k přidaným plánům skladištním potřebné výklady. Leč i pro čtenářstvo širší, nikoliv bezprostředně praktické poučení hledající, bude knížka Fiedlerova opravdu trefným zdrojem orientace, zvláště pak svou částí prvou, pojednávající o různých druzích obilních skladišť. Zde nejen jasně pověděn rozdíl starších od moderních, nýbrž i mezi těmito rozlišeny tři typické směry označené názvy skladišť vývozních, úvěrních a zemědělských, s kritickým rozborem a doklady o zřízeních v těch příčinách v různých státech zavedených. Úvodní odstavec druhé části, probíraje střízlivě světlé i stinné stránky, zasluhuje si přečtení všech, kteří pro horlivé obhajování té ony skladištní myšlenky nepřišli ještě k tomu, aby se o skladištích také poněkud poučili. Vhod přicházejí všeobecnému poučení též odstavce o právní formě družstev skladištních a základních technických rozdílech skladišť (sýpková — silová; malá — velká). Zkrátka orientace znalecky soudně podaná o všech bodech v otázce té jakkoli důležitých.
Bráf.
Citace:
BRÁF, Albín. Dr. František Fiedler, Poučení o zemědělských skladištích obilních.. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1901, svazek/ročník 1, s. 353-353.