Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 65 (1926). Praha: Právnická jednota v Praze, 704 s.
Authors: Dostál, František
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
DOSTÁL, František. H. С. Тимашев: Уголовное судопроизводство. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1926, svazek/ročník 65, číslo/sešit 3, s. 128-130.