Warning: The application is currently in its beta version.
Právní prakse, měsíčník československých právníků, 2 (1937-38). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 320 s.
Authors: Procházka, Adolf
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
PROCHÁZKA, Adolf. O občanskoprávní odpovědnosti elektrických podniků.. Právní prakse, měsíčník československých právníků. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart , 1937-38, svazek/ročník 2, číslo/sešit 3, s. 88-105.