Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 71 (1932). Praha: Právnická jednota v Praze, 704 s.
Authors: A. Procházka
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
PROCHÁZKA, Adolf. Občanské právo československé.. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1932, svazek/ročník 71, číslo/sešit 1, s. 35-40.