Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 69 (1930). Praha: Právnická jednota v Praze, 720 s.
Authors: Procházka, Adolf
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
PROCHÁZKA, Adolf. Obligační právo III.. Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní. Praha: Právnická jednota v Praze, 1930, svazek/ročník 69, číslo/sešit 1-2, s. 49-50, 106-113.