Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně, 17 (1908). Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 306 s.
Authors: Bulín, Hynek st.
Problem parsing: org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 1; columnNumber: 57; The element type "article" must be terminated by the matching end-tag "".
Citace:
BULÍN, Hynek st.. Zákon o odepsání svéprávnosti.. Zprávy Právnické Jednoty moravské v Brně. Brno: Nákladem Právnické jednoty moravské , 1908, svazek/ročník 17, číslo/sešit 2, s. 84-94.