České právo. Časopis Spolku notářů československých, 13 (1931). Praha: Spolek notářů československých, 82 s.
Authors: Heinitz, Jaroslav
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
HEINITZ, Jaroslav. Dohoda o rozdělení svěřenského majetku mezi držitele a čekatele nepodléhá ani poplatkům převodním, ani dani z obohacení. České právo. Časopis Spolku notářů československých. Praha: Spolek notářů československých, 1931, svazek/ročník 13, číslo/sešit 2, s. 17-20, 25-27.