Sborník věd právních a státních, 7 (1907). Praha: Bursík & Kohout, 476 s.
Authors: Drbohlav, Karel
The duration of the property rights of this work has not yet expired and its use is limited by the provisions of Section 27 et seq. Act No. 121/2000 Coll., on copyright, on rights related to copyright. The content of this work is available only in the library of the Institute of State and Law.
Citace:
DRBOHLAV, Karel. O kriminelně relevantních vztazích zevnější činnosti ku výsledku čin trestný odůvodňujícímu.. Sborník věd právních a státních. Praha: Bursík & Kohout, 1907, svazek/ročník 7, s. 311-346.