Warning: The application is currently in its beta version.
Právník. Časopis věnovaný vědě právní i státní, 60 (1921). Praha: Právnická jednota v Praze, 400 s. + příloha
Authors: Procházka, František
Due to the withdrawal period of the author law, the content of this work available only in the library of the Institute of State and Law.