Author Record - Henner, Kamil

Kamil Henner *1861 ✝1926
Narodil se roku 1861 v Plzni v rodině okresního úředníka. Studoval na české právnické fakultě v Praze. Po studiu odešel k dalšímu studijnímu pobytu v zahraničí, na univerzitách v Berlíně, Gotinkách a Ženevě a učil na obchodní akademii v Praze. Na pražské české fakultě se habilitoval (1887) a byl později i jmenován mimořádným (1894) a řádným (1900) profesorem v oboru církevního práva. Tento obor v jeho české podobě svým dílem v zásadě založil a opatřil učebnicí (Základy práva kanonického). V mimořádně obtížném akademickém roce 1914/1915, naplněném rakouským pronásledováním a zastrašováním vlastních občanů, byl rektorem české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Navzdory situaci si získal popularitu veřejnosti neohroženým prohlášením, že „není moci na světě, která by mohla trvale podrobit uvědomělý národ“. Po roce 1918 se účastnil reformních prací a vyslovoval se pro odluku státu a církve. Zemřel roku 1926.

Articles Overview

Book Article