Author Record - Weyr, František

František Weyr *1879 ✝1951
Narozen 1875, zemřel 1951. Po studiu práva ve Vídni a v Praze působil ve statistických organizacích, roku 1911 se habilitoval v Praze. Následujícího roku získal mimořádnou profesuru na brněnské technice, od roku 1919 řádnou. Ve stejném roce působil při zakládání Masarykovy univerzity a její Právnické fakulty, kam z techniky přešel. O novou fakultu a její vědecký vzmach se významně zasloužil. V letech 1918-1920 byl poslancem a vlivným členem ústavního výboru. Roku 1948 byl nucen opustit fakultu a zemřel v ústraní roku 1951. Vytvořil svébytnou právní koncepci normativismu, blízkou Kelsenově ryzí nauce právní.

List of publications

Weyr, Teorie práva (1936); Weyr, František
Display

Articles Overview

Book Article