Author Record - Bušek, Vratislav

Vratislav Bušek *1897 ✝1978
Právník, zabývající se církevním právem. Pocházel z Prahy, po studiu na české právnické fakultě v Praze působil jako úředník, habilitoval se (1921), stal se mimořádným (1924) a řádným (1929) profesorem církevního práva na nové právnické fakultě v Bratislavě. Roku 1939 byl nucen Bratislavu opustit a přešel na fakultu v Brně. V letech 1941-45 byl vězněn německými okupanty v koncentračním táboře Mauthausen. V letech 1945-1948 působil na pražské fakultě, následně pak žil až do smrti ve Spojených státech amerických a účastnil se exilových aktivit.