Author Record - Bráf, Albín

Albín Bráf *1851 ✝1912
Národohospodář a právník. Pocházel z Roztok u Prahy z rodiny hospodářského úředníka, po studiu na pražské právnické fakultě. Roku 1877 se habilitoval pro národní hospodářství na české technice, roku 1882 se stal mimořádným, roku 1890 pak řádným profesorem národního hospodářství na české právnické fakultě, na v té době právě rozdělené univerzitě. To před něj kladlo náročný úkol českých přednášek a získal si tak zásluhy na rozvoji českého ekonomického pojmosloví. Od roku 1883 do smrti se za Staročechy účastnil v různých poslaneckých funkcích politického života; dvakrát byl i ministrem zemědělství. Od roku 1888 byl zetěm Františka Ladislava Riegera.