Author Record - Chalupný, Emanuel

Emanuel Chalupný *1879 ✝1958
Sociolog a právník. Pocházel z Tábora, práva vystudoval na české právnické fakultě v Praze. Již za studií se pod vlivem Masaryka přimkl k realistům a působil v jejich časopise Čas. Po roztržce vystoupil ze strany a působil později v časopise Přehled. Po praxi koncipienta se stal advokátem a posléze si zřídil kancelář v rodném Táboře. Docentura na Právnické fakultě Univerzity Karlovy mu zůstala nedostupnou, stejně jako působení v Bratislavě, a místo toho se habilitoval (1923) v oboru sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a znovu na české technice v Praze (1924), roku 1936 se stal mimořádným profesorem Masarykovy univerzity. Byl originálním myslitelem a vedle svého obecného významu pro rozvoj čs. sociologie si zachovává i význam jako sociolog práva a kulturní historik.